Hur har antalet kvinnliga läkare ökat?

I Förenta staterna och andra länder har antalet kvinnor som går in i sjukvården som allmänläkare och specialister ökat dramatiskt. Antalet kvinnliga läkare i USA har ökat med 400 procent sedan 1981. I Förenade kungariket prognostiseras kvinnliga läkare att överträffa sina manliga motsvarigheter till år 2017. Liknande trender finns i andra länder.

Mer fakta om kvinnliga läkare

Harriet Hunt är på rekord som den första kvinnan som ansöker om tillträde till Harvard Medical School. Hennes ansökan, inlämnad 1847, avslogs. Det var inte förrän 1945 som Harvard äntligen tog in kvinnor i läkarskolan. Elizabeth Blackwell var den första kvinnan som tog examen från en amerikansk läroanstalt och slutade sin studie 1849. År 1876 var Sarah Hackett Stevenson den första kvinnliga läkaren (MD ) tillträde till American Medical Association (AMA). AMA publicerade den första katalogen för kvinnliga läkare i USA 1973. Nancy Nielsen, MD, valdes till den första kvinnliga vice talaren i American Medical Association’s delegationskammare 2000. År 2003 blev Dr. Nielsen den första kvinnliga talare i delegationshuset.