Vad är RVU i medicin?

Relativa värdenheter, eller RVU, utgör grunden för de kriterier som används för att mäta vilken typ av sjukvård som erbjuds av läkare i USA. Relativvärdesenheten tjänar som ett sätt att bestämma nivån på ersättning som tilldelas en läkare i utbyte mot utförda tjänster. De flesta sjukförsäkringsleverantörer använder sig av RVUs för att betala på eventuella fordringar som involverar sina kunder, baserat på de faktorer som går in i beräkningen av en tillämplig RVU.

Det finns tre nyckelfaktorer som går in i fastställandet av RVU. Det viktigaste elementet har att göra med frågan om arbete. Denna faktor har att göra med de tjänster som gjordes till patienten av läkaren, inklusive tid som spenderades vid aktiv behandling samt utvärdering av testresultat och annan ansträngning från läkarens sida för att skapa en effektiv behandling.

Den andra faktorn som innefattar RVU har att göra med utgifterna för doktorns praxis. Detta inkluderar underhåll av personal, utrustning och anläggningar som är nödvändiga för att den medicinska gruppen ska kunna tillhandahålla kvalitativa medicinska tjänster till patienter. Trots att det inte anses vara lika viktigt som läkarens faktiska arbete, står utgifter för praktik för en betydande del av värdet av den slutliga RVU.

Slutligen tar strukturen hos RVUs hänsyn till huruvida den medicinska yrkesutövaren har en ansvarsförsäkring. Även om detta är vanligtvis den minst viktiga faktorn vid bestämning av RVU, är bristen på försäkring tillräcklig för att skapa en mindre behaglig skala för läkaren jämfört med en läkare som praktiserar i samma område men bär ansvaret täckning.

Efter att ha anlänt till Basic RVU baserat på dessa tre kriterier, ändras den slutliga siffran baserat på levnadskostnaderna i ett visst geografiskt område. Detta bidrar till att justera RVU så att de är mer kompatibla med den nuvarande kostnaden för sjukvård på en viss plats. Att göra det bidrar till att säkerställa att ersättningen beräknad med användning av RVU är rättvis för det berörda området.

Sedan 2000 använder nästan alla sjukförsäkringsleverantörer i USA en standard för RVU utvecklade av Centers for Medicare och Medicaid Service. Känd som Relative Value Units, den här standarden används inte bara av privata sjukförsäkringsleverantörer utan även av Medicare och Medicaid-programmen som drivs i landet.