Vad är Mirror Movements?

Spegelrörelser ses hos personer med neurologiska störningar som får dem att ofrivilligt flytta båda sidor av kroppen när man initierar en frivillig rörelse på ena sidan av kroppen. I ett enkelt exempel kunde en person nå fram till ett dörrhandtag med högra handen, och vänster arm och hand skulle göra detsamma att nå och greppa rörelse ofrivilligt. Spegelbehandlingsstörning, även kallad spegeldystoni, är relativt ovanlig och kan bli en nedsättning för patienten eftersom det stör förmågan att utföra uppgifter där armar och ben behöver arbeta oberoende av varandra.

Barn och barn upp till ungefär 10 år uppvisar några spegelrörelser. Banor i hjärnan fortsätter att utvecklas under hela barndomen och när människor är första födda, saknar de finjustering som gör att de kan flytta extremiteterna oberoende. Barn gör saker som att sparka med båda benen när de menar att sparka med en, eller ofrivilligt flytta en arm medan man initierar en avsiktlig rörelse med den andra armen. I en mycket liten andel människor kommer dessa spegelrörelser att fortsätta i vuxenlivet.

Vissa individer utvecklar spegelrörelser som en komplikation av neurologiska störningar som Parkinsons sjukdom. Eftersom förbindningarna i hjärnan bryts ner av degenerativ sjukdom, förlorar patienten en viss motorstyrning och utvecklar ofrivilliga rörelser, inklusive tics, tremor och spegelrörelser. Om någon utvecklar detta neurologiska problem plötsligt kan det vara ett tecken på att något i hjärnan går fel.

I en mycket liten andel av befolkningen orsakas detta tillstånd av en genetisk variation. Forskning i början av 2000-talet identifierade två familjer, en i Iran och den andra i Kanada, med en ärftlig spegelrörelse störning. Medlemmar av båda familjerna upplever fel under utvecklingen av hjärnan som lämnar några neuroner i fel hemisfär. Som ett resultat, när en halvklot initierar en rörelse, svarar neuronerna längs för turen också, vilket gör att lemmen på den motsatta sidan av kroppen rör sig också.

Människor med spegelrörelser kan ha svårigheter med uppgifter som typing, stickning och andra aktiviteter där händerna behöver flytta sig självständigt. Även om spegeln vanligtvis inte är exakt, är det störande för att det är svårt att styra den andra handen. Adaptiv teknik kan användas för att hjälpa personer med att slutföra uppgifter som annars skulle vara utmanande. Vissa patienter upplever också fördelar från fysioterapi och mediciner som är avsedda att ta itu med tik och tremor.