I Nutrition, vad är ett adekvat intag?

Tillräckligt intag är en specifik komponent i dietary referensintaget. Initierad 1997 av U.S. National Academy of Sciences, är dietary reference intake ett program med strategiska näringsrekommendationer, som består av fyra specifika värden för varje näringsämne, som, när de följs, resulterar i tillräcklig näring för de flesta individer. De fyra rekommendationer som utgör referensintag för diett är de beräknade genomsnittliga kraven, det adekvata intaget, de tolererbara övre intagsnivåerna och de rekommenderade kosttillskotten. Baserat på experimentella data och approximationer av intag av friska individer är det adekvata intaget en rekommenderad genomsnittlig daglig intagsnivå för ett givet näringsämne som antas vara tillfredsställande.

De uppskattade genomsnittliga kraven, beräknade utifrån data som erhållits i en granskning av den vetenskapliga litteraturen, är utformade för att uppfylla dietbehoven hos minst 50 procent av individerna i en viss åldersgrupp. Bestäms endast när det finns otillräckliga bevis för att uppskatta uppskattade genomsnittliga krav förväntas ett adekvat intag att uppfylla eller överträffa den mängd som behövs för att upprätthålla normal tillväxt eller upprätthållande av vissa cirkulerande blodnivåer av ett näringsämne i nästan alla medlemmar av en specifik hälsosam demografisk. Det är upprättat som en föreslagen guidepost för en korrekt nivå av intag av ett näringsämne. I de flesta fall överstiger den tillräckliga intagsnivån den kvantitet som skulle ha fastställts experimentellt. Med vissa näringsämnen som kan vara potentiellt toxiska i stora mängder, varnar de tolererbara övre intagsnivåerna mot överindulgent tillskott medan de rekommenderade kosttillskotten anger de nivåer av ett näringsämne som mat- och näringsnämnden anser vara tillräckliga för över 95 procent av de genomsnittliga individerna i varje demografisk grupp.

I rapporterna om dietary referensintag uppskattas lämpliga intagsnivåer med hjälp av ett antal olika taktik. Några adekvata intagsnivåer fastställs genom att observera det genomsnittliga näringsintaget för personer som uppfyller vissa hälsokriterier. Eftersom uppgifterna samlas in på olika sätt och det adekvata intaget härrör från olika formler är det svårt att göra breda påståenden om kostnaden hos en population med ett adekvat intagsvärde. När det adekvata intaget baseras direkt på konsumtionsnivåerna hos friska grupper är det giltigt att anta att näringsförbrukningen i andra grupper som matchar eller överträffar referensgruppens storlek är tillräcklig.