Vad är Sexual Delusions?

Sexuella avusioner är helt enkelt vanföreställningar med en stark relation till erotiska känslor och aktiviteter. I vissa fall kan dessa vilseledningar ändra en persons uppfattning om sin egen sexuella identitet. Andra typer av sexuella vanföreställningar innebär tro på erotiska relationer där ingen är närvarande eller kanske till och med möjlig. Sammantaget kan folk överväga felaktiga övertygelser om att erotisk aktivitet också är sexuella vanföreställningar.

Kliniskt är en illusion en påtaglig falsk tro som hålls med absolut passion och övertygelse. Delusioner kan vara helt omöjliga, helt enkelt osannolika, eller möjliga men felaktiga. Som en allmän regel, för att en tro ska kvalificeras som en sann illusion, måste den vara orsakad av ett erkänt medicinskt tillstånd, snarare än bara en dålig resonemang eller brist på information. Orsakerna till sexuella avvikelser varierar mycket och inkluderar minneproblem, schizofreni och ovanliga hjärnstrukturer.

Ett område där sexuella vanföreställningar är särskilt lämpliga att manifestera ligger inom sexuell självuppfattning. Patienter med tillstånd som schizofreni lider ofta av vanföreställningar om sin sexuella identitet som orsakas av deras underliggande medicinska tillstånd. Sådana patienter kan tro att de är av motsatt biologiskt kön eller kan återinföra sina sexuella preferenser och historier.

Dessa vanföreställningar kan också ändra en persons förståelse för hans eller hennes sexuella förhållande med en annan person. En vanlig form av detta tillstånd kallas erotomani. Detta villkor innebär vanligen den förvirrande övertygelsen att en person, ofta en berömd eller mäktig person, är passionellt förälskad i bedrägeriets offer. Sådana övertygelser är typiskt, som andra vanföreställningar, högt motståndskraftiga mot rationellt argument, och individer som lider av detta tillstånd är benägna att uppfinna förklaringar för att förklara den uppenbara bristen på intresse som framgår av målen för deras bedrägerier.

I andra fall kan sexuella avvikelser uppstå i form av intensiv och ogrundad avundsjuka i personliga relationer. En person som lider av denna typ av illusion kan tro att hans eller hennes partner är otrogen när den partner inte är under direkt övervakning eller granskning. Dessa känslor har vanligtvis ingen grund i själva verket, men härrör från de underliggande psykiska problemen hos den avskyvärda individen.

När det används i vardagen har termen “sexuell illusion” ingen enkel, exakt betydelse. Denna fras kan användas för att indikera att en individ har en uppblåst känsla av sin förmåga eller önskan. På samma sätt kan denna fras användas för att hänvisa till tro på sex och sexualitet som är brett eller djupt hållna men det är felaktigt. Dessa övertygelser kan innefatta falsk information om sjukdomsutbredningen eller felaktig information om hur sexuell anatomi fungerar.