Hur pålitliga är fingeravtryck för identifiering?

Vetenskapen om fingeravtrycksidentifiering har varit ett ovärderligt brottsbekämpande verktyg i mer än 100 år. Fingeravtryck som hittades vid brottsscener har lett till fler misstänkta och har genererat mer bevis i domstol än alla andra rättsmedicinska tekniker i kombination. Och inga identiska tryck har någonsin hittats bland de miljarder som har analyserats, antingen av experter eller med datorer. Det finns dock en handfull personer som inte har några fingeravtryck alls. Fingrarna hos personer med en sällsynt genetisk anomali kallad adermatoglyphia är helt platta – de saknar några av virvlarna, slingorna och hovarna som vanligtvis kan åberopas som unika identifierare av alla andra människor.

Ett sällsynt genetiskt tillstånd

Forskare har spårat den genetiska grunden för adermatoglyphia till kromosom 4q22, en region av DNA som kodar för ett protein som kallas SMARCAD1 – men hur och varför fingeravtrycksutveckling påverkas är fortfarande okänd. Människor med adermatoglyphia är i allmänhet friska och anatomiskt “normala” i nästan alla andra vägar – även om de vanligtvis har färre svettkörtlar. I hela världen har endast fyra utvidgade familjer kopplats till mutationen. Andra genetiska störningar – inklusive Naegeli-Franceschetti-Jadassohn syndrom och dermatopathia pigmentosa reticularis – kan också leda till tomma fingertoppar.