Vad är Islet cellantikroppar?

Isletceller i bukspottkörteln hjälper till att skapa vissa hormoner i kroppen, inklusive bukspottkörtelpeptid, glukagon, somatomammotropin och insulin. Isletcellantikroppar arbetar mot dessa celler genom att behandla dem som främmande material och försöka exponera dem från systemet. Förstörelsen av dessa celler kan orsaka ett antal hälsokomplikationer, inklusive typ 1-diabetes och autoimmun thyroidit.

I bukspottkörteln bildas ett flertal klustrar av celler som hjälper till att producera vissa hormoner som är nödvändiga för att upprätthålla ett hälsosamt system. Dessa hormoner sträcker sig från glukagon, vilket ökar blodsockernivån till insulin, vilket sänker glukosnivåerna. Antikroppar är å andra sidan ett protein som kroppen börjar skapa under några tecken på verklig eller uppfattad skada. När immunsystemet börjar felaktigt förstöra ölceller, frigörs dessa specifika antikroppar.

Även om cellcellantikroppar ibland är relaterade till andra autoimmuna sjukdomar, är de oftast förknippade med typ 1-diabetes. Även om typ 2-diabetes beror på en genetisk tendens mot insulinresistens, anses typ 1-diabetes ofta orsakad av sönderfallet av bukspottkörtelceller. I många fall kan antikroppar förekomma hos patienter före några symtom på diabetes och när dessa antikroppar uppenbaras genom testning, är de ofta en indikation på sjukdomsuppkomsten.

Det finns ett antal tester som kan göras för att notera närvaron av iscellantikroppar, men blodprov – bättre kända som cellcellantikroppsmätningar – är överlägset vanligast. Dessa blodprov analyserar generellt ett antal antikroppar, såsom anti-insulin, isletcell autoantigen 512 och anti-glutaminsyradekarboxylas. Blod kan också tas vid denna tidpunkt för att hjälpa till att utesluta komplementära autoimmuna tillstånd, såsom Addisons eller celiac sjukdom.

Trots att det inte finns någon känd botemedel mot iscellantikroppar, finns det många folkmekanismer som antas eller hindrar deras effekter. Till exempel sägs att D-vitamin som tas tidigt i livet bidrar till att stöta på bildandet av dessa antikroppar, medan saften av bitter melon antas bidra till att sänka blodsockret. De flesta läkare rekommenderar dock ett kliniskt tillvägagångssätt, som kan innehålla olika insulintyper som kan injiceras, pumpas eller inandas i kroppen. Det finns också ett antal kirurgiska ingrepp som visar löftet för patienter som drabbas av iscellantikroppar.